Východná

4. novembra 2013, Lenka, Poeticky

 

Vtedy prvým príchodom 

v krídlach bieleho leva 

po dotyku duševnom 

našla som kus seba 

 

Rozumiem dychu zeme 

od slnečného východu 

chcem žiť celá v tebe 

s dôverou v silu osudu 

 

Nehraničme si viac čas 

pre nás koniec nie je 

urči našu sveta časť 

odkiaľ jedna cesta vedie